Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, nhân viên năm 2021 (14/01/2022)

Căn cứ Quy định tại Điều 5, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc, Ngày 14/01/2022, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phối hợp với Công đoàn Ban Dân tộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (07/01/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 25/11/2021 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về việc Hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, ngày 07/01/2022, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư phụ trách Chi bộ chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên Chi bộ.

Ban Dân tộc tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức năm 2021 (03/12/2021)

Thực hiện Công văn số 6876/UBND-TH1 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Kế hoạch số 45/KH-BDT ngày 25/11/2021 của Ban Dân tộc về tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức năm 2021. Sáng ngày 03/12, Ban Dân tộc tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc Ban Dân tộc.

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 (30/11/2021)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và kế hoạch phối hợp với Sở Tư pháp về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức năm 2021. Sáng ngày 30/11/2021, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 cho toàn thể công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc. Đồng chí Trần Phú Phương: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc dự, chỉ đạo và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (06/10/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 11-KH/ĐUK ngày 10/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ngày 06/10/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên năm 2021 (02/09/2021)

Thực hiện quyết định số 655-QĐ/ĐUK ngày 24/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Kết nạp Đảng viên, sáng ngày 01/9/2021 Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Hoàng Thị Hằng vào Đảng. Dự và chủ trì buổi Lễ kết nạp Đảng viên có đồng chí Trần Phú Phương- Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ ban Dân tộc

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh 05 năm (2015-2020) (09/08/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 22/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh 05 năm (2015-2020), Sáng ngày 09/8/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) 05 năm (2015-2020)

Khối thi đua Văn hóa – xã hội: Triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2021 (01/04/2021)

Chiều 1/4, tại Ban Dân tộc, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021”.

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, nhân viên năm 2020 (21/01/2021)

Ngày 21/01/2021, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phối hợp với Công đoàn Ban Dân tộc tổ chức hội nghị công chức, nhân viên năm 2020. Ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc; ông Nguyễn Quang Trung-Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân tộc đồng chủ trì Hội nghị

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 (08/01/2021)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ Ban Dân tộc, Ngày 08/01/2021, BCH Chi bộ đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đ/c Trần Phú Phương-Phó Bí thư Phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: