Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 (08/01/2021)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ Ban Dân tộc, Ngày 08/01/2021, BCH Chi bộ đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đ/c Trần Phú Phương-Phó Bí thư Phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 (23/12/2020)

Thực hiện Công văn số 54-CV/ĐUK ngày 24/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm, Từ ngày 22-23/12/2020, BCH Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành quản lý nhà nước về công tác dân tộc lần thứ II, năm 2020 (15/09/2020)

Ngày 15/9/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành quản lý Nhà nước về công tác dân tộc làn thứ II, năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Vũ Chí Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc; tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; các cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cán bộ làm công tác dân tộc 14 xã có đông đồng bào DTTS sinh sống

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2020 (11/06/2020)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ, ngày 11/6/2020 tại Phòng họp Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2020, đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt Chi bộ, dự sinh hoạt chi bộ có các đ/c lãnh đạo Ban, toàn thể đảng viên Chi bộ.

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (08/05/2020)

Từ ngày 07-08/5/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Trần Quang Minh-Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ Ban Dân tộc (06/05/2020)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Ban Dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan (06/05/2020)

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Kết quả công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Ban Dân tộc trong nhiệm kỳ 2015-2020 (05/05/2020)

Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban theo Đề án 01 của Tỉnh ủy. Kết quả đến nay Ban đã giảm từ 05 phòng, bộ phận xuống còn 03 phòng, bộ phận; đến hết năm 2018, Ban đã giảm 02 biên chế =10,5% hoàn thành kế hoạch đề ra trước 03 năm; trong nhiệm kỳ nhiều đồng chí cấp ủy nghỉ hưu, chuyển công tác,

Chi bộ Ban Dân tộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (03/01/2020)

Ngày 03/01/2020 tại Phòng họp Ban Dân tộc, Chi bộ tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Hoàng Minh Ái-Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 (23/12/2019)

Ngày 20/12/2019 tại Phòng họp Ban Dân tộc, BCH Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, Đồng chí Hoàng Minh Ái-Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: