200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất (07/01/2010)

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay (18/09/2009)

Chiều ngày 18/9/2009, Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiều số tỉnh họp bàn kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất. Đồng chí Hoàng Trường Kỳ, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội chủ trì hội nghị.
Các tin đã đưa ngày: