Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2020 (25/12/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 09/3/2020 của Ban Dân tộc về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Ngày 25/12/2020, tại khách sạn Thái Dương-thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVII (25/12/2020)

Sáng 24/12, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức truyền hình trực tuyến điểm cầu của tỉnh với các huyện, thành ủy và các xã, thị trấn.

Hội nghị tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 (18/12/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, sáng ngày 18/12/2020, Ban Dân tộc (cơ quan thường trực BCĐ Chương trình 135 của tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Ông: Vũ Chí Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (21/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 09/3/2020 của Ban Dân tộc về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Ngày 20 tháng 11/2020, tại Khách san Trung Du-thành phố Vĩnh Yên, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi (27/08/2020)

Sáng 26/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 về dự án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Điều phối Chương trình 135 chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Y Thông.

Chuyển 7 trường Dự bị Đại học, Hữu nghị, Phổ thông vùng cao về trực thuộc Ủy ban Dân tộc (25/08/2020)

Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (21/08/2020)

Sáng 21/8/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cùng lãnh đạo một số vụ trực thuộc UBDT.

Ủy ban Dân tộc: Xây dựng báo cáo khả thi triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (21/08/2020)

Ngày 20/8/2020, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp nghe Báo cáo về một số Dự án, Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông; lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị có liên quan thuộc UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến: Nghe báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg (19/08/2020)

Ngày 18/8/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.
Các tin đã đưa ngày: