Ban Dân tộc triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV (25/09/2017)

Tiếp tục phát huy tinh thần "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", ngay sau thành công kỳ họp thứ ba quốc hội khóa XIV và triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/HĐ ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc,

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 (05/09/2017)

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hàn Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 (04/08/2017)

Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2017, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Ban Dân tộc và Sở Tư pháp tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (25/07/2017)

Thực hiện chương trình phối hợp số 1249a/CTPH - UBDT - BTP ngày 13/11/2014 giữa Ủy ban dân tộc - Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020, Ban Dân tộc và Sở Tư pháp đã ký kết chương trình phối hợp số 52/CTPH-BDT-STP ngày 17/3/2015 giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.

Hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (10/07/2017)

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không còn là khái niệm mới với nhiều người dân, nhưng những hệ lụy của nó lại không có nhiều người quan tâm. Theo kết quả điều tra gần đây của Ủy ban Dân tộc, tỉ lệ tảo hôn ở Việt Nam mặc dù đã giảm, nhưng vẫn diễn ra phổ biến ở vùng nông thôn, miền núi, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉ lệ tảo hôn là 26,6%.

Hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 (10/05/2017)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngày 09/5/2017 Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017. Đồng chí Hoàng Minh Ái - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự và chủ trì Hội nghị

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (08/05/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số (21/03/2017)

Vĩnh Phúc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, công nghiệp có bước phát triển đột phá, đầu tư vào địa bàn tỉnh tăng mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm và có bước phát triển mạnh mẽ

Chính phủ ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn” (20/03/2017)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng khó khăn, nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018. Cụ thể cấp 18 loại báo, tạp chí cho các đối tượng:

Tiếp tục đổi mới công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (30/12/2016)

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó có lĩnh vực công tác dân tộc (CTDT), thực hiện chính sách dân tộc (CSDT). Nhân dịp năm mới, Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xung quanh định hướng thực hiện CTDT, CSDT năm 2017 và những năm tiếp theo.
Các tin đã đưa ngày: