Lãnh đạo Ban qua các thời kỳ

01/07/2021

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC QUA CÁC THỜI KỲ

 

I. TRƯỞNG BAN

Đ/c: Nguyễn Ngọc Tạo

Từ tháng 8/2004-4/2008: Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

Từ tháng 5/2008-9/2015: Trưởng Ban Dân tộc

Ngày sinh: 18/8/1955

Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc,tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi ở hiện nay: Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đ/c: Hoàng Minh Ái

Từ tháng 9/2004-4/2008: Trưởng Phòng Dân tộc,Ban Dân tộc và Tôn giáo

Từ tháng 5/2008-11/2011: Trưởng Phòng Chính sách,Ban Dân tộc

Từ tháng 12/2011-9/2015: Phó Trưởng Ban Dân tộc

Từ tháng 10/2015-6/2021: Trưởng Ban Dân tộc

Ngày sinh: 07/3/1961

Quê quán: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo,tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi ở hiện nay: Phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

II. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đ/c: Phạm Thị Điểm

Từ tháng 8/2004-4/2008: Phó Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

Ngày sinh: 07/6/1960

Quê quán: Xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tưởng,tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi ở hiện nay: Phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Đ/c: Đào Đức Dật

Từ tháng 6/2008-4/2009: Phó Trưởng Ban Dân tộc

Ngày sinh: 11/6/1950

Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Phường Hùng Vương, TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Đ/c: Ngô Thị Cấp

Từ tháng 7/2008-02/2010: Phó Trưởng Ban Dân tộc

Ngày sinh: 30/01/1955

Quê quán: Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi ở hiện nay: Phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Đ/c: Phạm Thị Thu Hường

Từ tháng 9/2015-9/2018: Phó Trưởng Ban Dân tộc

Ngày sinh: 31/5/1977

Quê quán: Thị Trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi ở hiện nay: Thị Trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Đ/c: Lê Thị Luyện

Từ tháng 6/2014-4/2019: Phó Trưởng Ban Dân tộc

Ngày sinh: 12/4/1964

Quê quán: Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Nơi ở hiện nay: Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: