Cơ cấu tổ chức

20/03/2019

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

 

Đ/c: Hoàng Minh Ái-Trưởng ban

Điện thoại: 0913.428.669-CQ: 0211.3846.378

Email: aihm@vinhphuc.gov.vn

Đ/c: Lê Thị Luyện

PhóTrưởng ban

Điện thoại: 0913.327.199-CQ: 0211.3710.457

Email: luyenlt@vinhphuc.gov.vn

 

Đ/c: Trần Phú Phương

PhóTrưởng ban

Điện thoại: 0988.110.868-CQ:  0211.3722.585

Email: phuongtp@vinhphuc.gov.vn

CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
VĂN PHÒNG 0211.3.846.466  

Nguyễn Việt Cường

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng

CQ: 3.846.367

DĐ: 0912.433.937

cuongnv3@vinhphuc.gov.vn

Lê Thị Hoa Quỳnh Chuyên viên 0912.222.758 quynhlth@vinhphuc.gov.vn
Trần Thành Chuyên viên  0886.836.868 thanht2@vinhphuc.gov.vn
Hoàng Thị Hằng Văn thư 0987.579.864 hanght@vinhphuc.gov.vn
Quách Thị Phương Anh Thủ quỹ 0969.489.979 anhqtp@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Lệ Thủy Nhân viên 0902.446.777 thuynl2@vinhphuc.gov.vn
Trần Hữu Mạnh Lái xe 0912.599.349 manhth@vinhphuc.gov.vn
  Lái xe    
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 0211.3.846.476  

Nguyễn Thế Dương
Phó Trưởng phòng phụ trách

CQ: 3.846.476

DĐ: 0989.454.802

duongnt@vinhphuc.gov.vn
Đỗ Thu Hà Chuyên viên 0335.804.666 hadt@vinhphuc.gov.vn
Bùi Thị Phương Thu Chuyên viên 0948.620.530 thubtp@vinhphuc.gov.vn
Tạ Thị Lệ Quyên Chuyên viên 0386.299.988 quyenttl2@vinhphuc.gov.vn
Trần Thị Lý Chuyên viên 0912.053.988 lytt@vinhphuc.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN CQ: 0211.3696169  

Nguyễn Thị Hồng Soa

Phó Trưởng phòng phụ trách

CQ: 0211.3696169

DĐ: 0915.492.797

soanth@vinhphuc.gov.vn
THANH TRA 0211. 3.847.153  

Phùng Văn Hồng
Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Ban

CQ: 3.847.153

DĐ: 0904.601.444

hongpv@vinhphuc.gov.vn
       
Nguyễn Thị Trung Thủy Chuyên viên 0977.455.589 thuyntt2@@vinhphuc.gov.vn
Trần Thị Lý Chuyên viên 0912.053.988 lytt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: