Cơ cấu tổ chức

01/04/2022

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

 

 

Trưởng ban (đang cập nhật)

Điện thoại: CQ: 0211.3846.378

Email: .....

Đ/c: Hoàng Anh

Phó Trưởng ban phụ trách

Điện thoại: 0913.284.166-CQ:  0211.3656.678

Email: anhh@vinhphuc.gov.vn

 

Đ/c: Nguyễn Quang Trung

Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0989.485.939-CQ:  0211.3565.373

Email: trungnq4@vinhphuc.gov.vn

 

 

CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
VĂN PHÒNG 0211.3.846.466  

Nguyễn Việt Cường

Chánh Văn phòng

CQ: 3.846.367

DĐ: 0912.433.937

cuongnv3@vinhphuc.gov.vn

Trần Thành Phó Chánh Văn phòng 0886.836.868 thanht2@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Thị Trung Thủy Kế toán 0977.455.589 thuyntt2@@vinhphuc.gov.vn
Hoàng Thị Hằng Văn thư 0987.579.864 hanght@vinhphuc.gov.vn
Quách Thị Phương Anh Thủ quỹ 0969.489.979 anhqtp@vinhphuc.gov.vn
Nguyễn Lệ Thủy Nhân viên 0902.446.777 thuynl2@vinhphuc.gov.vn
Trần Hữu Mạnh Lái xe 0912.599.349 manhth@vinhphuc.gov.vn
     
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 0211.3.846.476  

Nguyễn Thế Dương
Trưởng phòng

CQ: 3.846.476

DĐ: 0989.454.802

duongnt@vinhphuc.gov.vn
Đỗ Thu Hà Chuyên viên 0335.804.666 hadt@vinhphuc.gov.vn
Bùi Thị Phương Thu Chuyên viên 0948.620.530 thubtp@vinhphuc.gov.vn
Tạ Thị Lệ Quyên Chuyên viên 0386.299.988 quyenttl2@vinhphuc.gov.vn
Lê Thị Hoa Quỳnh Chuyên viên 0912.222.758 quynhlth@vinhphuc.gov.vn
THANH TRA 0211. 3.847.153  

Nguyễn Thị Hồng Soa

Phó Chánh Thanh tra Phụ trách Thanh tra

CQ: 3.847.153

DĐ: 0915.492.797

soanth@vinhphuc.gov.vn
Trần Thị Lý Chuyên viên 0967.712.458 lytt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: