Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN DÂN TỘC TỈNH VĨNH PHÚC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN DÂN TỘC

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên