Phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sinh hoạt thuộc Chương trình 134

16/08/2018 | 12:00 AM

Trước nhu cầu bức thiết về nước sạch của nhân dân, thời gian qua, các ban, ngành chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Tam Đảo đã tích cực vào cuộc, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thuộc Chương trình 134.

200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

07/01/2010 | 12:08 PM

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,