Khảo sát, đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

15/10/2018 | 12:00 AM

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-BDT ngày 19/9/2018 của của Ban Dân tộc về Khảo sát, đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 03 đến ngày 12/10/2018, Ban Dân tộc đã làm việc với UBND xã Trung Mỹ, UBND huyện Bình Xuyên; UBND xã Ngọc Thanh, UBND thành phố Phúc Yên; UBND xã Quang Yên, UBND huyện Sông Lô; UBND xã Quang Sơn, UBND huyện Lập Thạch; UBND xã Bồ Lý, Đạo Trù, UBND huyện Tam Đảo

200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

07/01/2010 | 12:08 PM

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,