Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

28/03/2019 | 12:00 AM

Ngày 27/03/2019 tại thành phố Vĩnh Yên, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có bà Lê Thị Điều-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

07/01/2010 | 12:08 PM

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,