CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC-74 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

29/04/2020 | 12:00 AM

Ngày 03/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58-SL về thành lập Bộ Nội vụ, bao gồm nhiều cơ quan, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tiền thân của Uỷ ban Dân tộc ngày nay. Ngày 09/9/1946, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đã ký Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Nha Dân tộc thiểu số.

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2020

11/06/2020 | 08:54 AM

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ, ngày 11/6/2020 tại Phòng họp Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2020, đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt Chi bộ, dự sinh hoạt chi bộ có các đ/c lãnh đạo Ban, toàn thể đảng viên Chi bộ.

200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

07/01/2010 | 12:08 PM

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,