Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

08/01/2021 | 10:14 AM

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ Ban Dân tộc, Ngày 08/01/2021, BCH Chi bộ đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đ/c Trần Phú Phương-Phó Bí thư Phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2020

25/12/2020 | 08:08 AM

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 09/3/2020 của Ban Dân tộc về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Ngày 25/12/2020, tại khách sạn Thái Dương-thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2020.

200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

07/01/2010 | 12:08 PM

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,