Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị công chức, nhân viên năm 2021

14/01/2022 | 08:07 AM

Căn cứ Quy định tại Điều 5, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân tộc, Ngày 14/01/2022, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phối hợp với Công đoàn Ban Dân tộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2021

Quyết liệt triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

28/04/2022 | 07:41 AM

Chiều 28/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện công tác dân tộc, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG).

200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

07/01/2010 | 12:08 PM

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,