Thực hiện Tốt Quy chế làm việc-Giải pháp quan trọng xây dựng Chi bộ Trong sạch vững mạnh

16/10/2017 | 12:00 AM

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Mỗi cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính quyền đều có sự lãnh đạo của Đảng, do một chi bộ, đảng bộ trực tiếp chỉ đạo. Không thể có một cơ quan, tổ chức trong sạch vững mạnh khi ở đó không quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hay chi bộ đó "chưa tốt".

Ban Dân tộc triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV

25/09/2017 | 06:50 AM

Tiếp tục phát huy tinh thần "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", ngay sau thành công kỳ họp thứ ba quốc hội khóa XIV và triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/HĐ ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc,

200 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

07/01/2010 | 12:08 PM

Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất có 200 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng,