Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

08/10/2021

Sáng ngày 08/10, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, cơ quan công tác dân tộc 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự họp trực tuyến tại điểm cầu các địa phương.

Đ/c: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có: ông Trần Phú Phương-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước, ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc. Tập thể Lãnh đạo UBDT đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác dân tộc; đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 đề án; 02 đề án đã trình chờ phê duyệt; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 03 đề án, dự kiến trình trong quý IV năm 2021. Đồng thời, UBDT đã hoàn thành 30/68 nhiệm vụ Chính phủ giao.

Trong 9 tháng qua, UBDT và các địa phương đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào DTT&MN; tập trung tuyên truyền, động viên đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch, xây dựng “vùng xanh” an toàn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…. Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tích cực lao động, sản xuất, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Hội nghị đã tập trung phân tích những thuận lợi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách dân tộc. Phát huy kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2021, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ bổ sung hoàn thiện các thủ tục để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I. Ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện; xây dựng kế hoạch, phương án phân bổ vốn đầu tư công thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, 2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Quyết định đầu tư Chương trình được ban hành. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao nỗ lực thực hiện công tác dân tộc của các địa phương,  trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, nhưng với sự nỗ lực, đồng lòng, hệ thống cơ quan công tác dân tộc đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2021, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thiên tai diễn biến khó lường, đồng chí mong muốn, các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, Ban Dân tộc  các tỉnh cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho người uy tín phát huy vai trò, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tích cực tham gia góp ý vào các nội dung, chương trình do Trung ương đề xuất; tăng cường công tác phối hợp, xây dựng sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cải cách về phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc.

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tiếp thu toàn bộ các kiến nghị của các địa phương, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan liên quan để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để tham mưu ban hành và thực hiện chính sách dân tộc, đảm bảo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, thực hiện chính sách dân tộc có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, nâng cao đời sống đồng bào DTTS&MN.

 

Nguyễn Việt Cường- Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: