Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc giữa các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh bạn lần thứ I năm 2019

02/05/2019

Ban Dân tộc 7 tỉnh ký kết chương trình hợp tác

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Phòng Dân tộc các huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai và Ban Dân tộc các tỉnh: Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang và các tỉnh bạn: Vĩnh Phúc, Phú thọ, Thái Nguyên, thành phố Hà Nội. 

Khu vực Tây Bắc là địa bàn sinh sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS), cơ cấu dân số vùng nông thôn chiếm 86%. Đây cũng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Trong những năm qua, công tác dân tộc tại vùng Tây Bắc luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sao của Ủy ban Dân tộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và sự tham gia tích cực về mọi mặt của các tầng lớp nhân dân. Theo thống kê, đến nay có 118 chính sách, trong đó 54 chính sách trực tiếp và 64 chính sách gián tiếp cho đồng bào các DTTS đã được triển khai, thực hiện, đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tác động tích cực đến sự phát triển KT-XH của đồng bào DTTS, vùng khó khăn.

 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa cho đại diện Ban Dân tộc các tỉnh

 

Theo đánh giá, tình hình thực hiện công tác dân tộc trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế, KT-XH vùng dân tộc phát triển chưa đồng đều, chưa bền vững, nhiều vùng còn rất khó khăn, đầu tư hiệu quả chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, phát huy. Việc triển khai một số chính sách dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiến độ còn chậm như: Hợp phần dự án phát triển sản xuất của Chương trình 135; các mục tiêu hỗ trợ tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg; Quyết định 2086/QĐ-TTg, Quyết định 498/QĐ-TTG... khối lượng thực hiện còn chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thanh toán đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch giao...

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai các chương trình công tác trọng tâm, các đề án cụ thể với nhiều chính sách an sinh, xã hội, đã đưa KT-XH của tỉnh từng bước phát triển vững chắc. Cơ cấu và quy mô nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Nông thôn có bước phát triển với 100% xã có đường ô tô và điện lưới quốc gia đến trung tâm xã; 100% thôn, bản có đường giao thông liên thôn. Hiện toàn tỉnh có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 16,5%, hạ tầng KT-XH được đầu tư nâng cấp...

 

Quang cảnh hội nghị

 

Thảo luận tại hội nghị, Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; công tác tổ chức cán bộ ngành dân tộc, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động, những khó khăn, thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện các chính sách dân tộc; các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp, kiến nghị, bổ sung một số nội dung chính sách dân dộc cho phù hợp với thực tế địa phương và của khu vực.

Tại hội nghị, Ban Dân tộc 7 tỉnh Tây Bắc đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2019 và bàn giao đơn vị đăng cai hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc năm 2020 cho Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang.

 

bandantoc.laocai.gov.vn (cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc)

 

Các tin đã đưa ngày: