Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

10/07/2018

Sáng 10/7, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí: Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Ban Dân tộc 24 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 các tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. UBDT đã xây dựng, hoàn thiện 11/11 đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 08 Đề án, chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành; cơ quan công tác dân tộc các địa phương đã thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Các chương trình, chính sách như: Chương trình 135; chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS… tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chính sách dân tộc vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số đề án, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng đến nay chưa được bố trí vốn để triển khai, thực hiện; văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách của một số bộ, ngành ban hành còn chậm; việc triển khai thực hiện một số chính sách còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp…

Trong 6 tháng cuối năm 2018, UBDT định hướng những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đã ban hành; tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện, bổ sung các đề án thuộc chương trình công tác năm 2017, 2018; xây dựng tốt kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác thông tin, tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Thông tin nhanh tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, định hướng phát triển của Vĩnh Phúc trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang mong muốn, với những kinh nghiệm của mình, các đại biểu sẽ có những chia sẻ, góp ý vào sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải ghi nhận nỗ lực và biểu dương kết quả của các tỉnh, thành phố trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, chính sách đã ban hành; phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện, bổ sung các đề án, chính sách mới để sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của đồng bào dân tộc, từ đó, có những biện pháp giải quyết và xử lý kịp thời; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm củng cố khối đại đoàn kết và niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước nhằm đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống.

Việt Cường-Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: