Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017

21/11/2017

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-BDT ngày 03/5/2017 của Ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017. Ngày 21/11/2017, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tới dự hội nghị có đồng chí: Lê Thị Luyện - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí: Kim Hồng Thanh - Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; một số lãnh đạo, chuyên viên các phòng, bộ phận của Ban Dân tộc; cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thị xã: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên và hơn 70 đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Lê Thị Luyện – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí: Kim Hồng Thanh-Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt một số nội dung như công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; kỹ năng hòa giải ở cơ sở, cộng đồng dân cư…và một số nội dung khác.

 

    Đ/c Kim Hồng Thanh-Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh

 Truyền đạt một số nội dung chuyên đề tại Hội nghị

 

Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Hội nghị

                   Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương cũng như công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền. Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương.

 

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách

Các tin đã đưa ngày: