Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

22/08/2017

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-CĐVC ngày 15/2/2017 và Hướng dẫn số 03/HD-CĐVC ngày 29/5/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đúng 7h30 ngày 22/8/2017 Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức khai mạc. Về dự Đại hội có đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Hoàng Minh Ái – Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ, Lãnh đạo Ban Dân tộc; Các Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc đã về dự Đại hội đông đủ.

Đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung theo quy định của Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí: Trần Phú Phương

2. Đồng chí: Nguyễn Thế Dương

 3. Đồng chí: Bùi Thị Phương Thu.

Đồng chí Trần Phú Phương được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc, đồng chí Nguyễn Thế Dương được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2022.

Đ/c Hoàng Minh Ái-Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc, cùng lãnh đạo Ban, công đoàn cấp trên tặng hoa chúc mừng BCH khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc đã tiến hành bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023:

 Đồng chí Trần Phú Phương Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu làm đại biểu chính thức; Đồng chí Nguyễn Thế Dương Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu làm đại biểu dự khuyết .

Tại Đại hội, Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chí Đinh Thị Xuân Hoa - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho đồng chí Đỗ Văn Huê nguyên Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc.

Sau khi hoàn thành các nội dung của Đại hội đồng chí Lê Thị Luyện (Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2012-2017) thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố Bế mạc Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 vào hồi 11h00 cùng ngày (ngày 22/8/2017). Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc thành công tốt đẹp.

Phương Anh-Tổ Công đoàn Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: