Hội nghị sơ kết công tác dân tộc Quý I Và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017

10/04/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, sáng ngày 07/4/2017, tại UBND huyện Tam Đảo, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017. Đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, bộ phận thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Phòng Dân tộc huyện Tam Đảo, thị xã Phúc Yên; lãnh đạo Văn phòng và cán bộ làm công tác dân tộc các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên.

Đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Trong Quý I năm 2017, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị tham mưu với UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác phối hợp theo dõi, nắm tình hình vùng dân tộc và miền núi được quan tâm và thực hiện tốt; các chính sách dân tộc được các cấp, các địa phương phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện, như: Chương trình 135, 134, chính sách về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102-QĐ/TTg; chính sách đối với người có uy tín được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời có hiệu quả; chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông có bước phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên trong Quý I năm 2017 công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, những tồn tại hạn chế đã được các đại biểu dự hội nghị và đồng chí Hoàng Minh Ái nêu rất cụ thể. Từ yêu cầu nhiệm vụ hội nghị đã xác định trong Quý II năm 2017 cơ quan làm công tác dân tộc các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình 134, 135 theo kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; tổ chức hội nghị gặp mặt cung cấp thông tin, tập huấn cho người có uy tín; thăm hỏi, động viên vật chất và tinh thần theo quy định; theo dõi việc cấp báo, tạp chí cho người có uy tín.

-  Triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2017;

- Tiếp tục triển khai xây dựng 02 Đề án: “Hỗ trợ phát triển sản xuất trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020”; “Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030”.

- Triển khai tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công từ tỉnh đến cơ sở.

- Triển khai tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành về thực hiện công tác dân tộc, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện làm việc chuyên đề với các địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai một số chính sách dân tộc. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; thường xuyên nắm tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Nguyễn Việt Cường-Phòng TT&ĐB

Các tin đã đưa ngày: