Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

30/11/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và kế hoạch phối hợp với Sở Tư pháp về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức năm 2021.

Sáng ngày 30/11/2021, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 cho toàn thể công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc. Đồng chí Trần Phú Phương: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc dự, chỉ đạo và trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, bộ phận và toàn thể công chức nhân viên cơ quan Ban Dân tộc.

Ông Trần Phú Phương-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc báo cáo viên tại Hội nghị

Tại hội nghị các công chức, nhân viên được phổ biến một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự trong phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh của cá nhân, cộng đồng, giúp các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo đúng quy 2 định của pháp luật và phục vụ nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các nội dung pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; gắn với tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, và ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh./.

Công chức, nhân viên tham gia Hội nghị

Nguyễn Việt Cường- Ban Dân tộc

 

Các tin đã đưa ngày: