Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

06/10/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 11-KH/ĐUK ngày 10/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về  Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ngày 06/10/2021, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể Đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư phụ trách Chi bộ chủ trì, trực tiếp báo cáo nội dung Chuyên đề toàn khóa.

Đ/c: Trần Phú Phương- Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc chủ trì  và là báo cáo viên tại hội nghị

Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung:

Nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ban Dân tộc về học tập và làm theo Bác.

Các đảng viên tham dự Hội nghị

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, trước hết là khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh Vĩnh Phúc ngày 02/3/1963,  qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyễn Việt Cường- Chi bộ Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: