Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên năm 2021

02/09/2021

Thực hiện quyết định số 655-QĐ/ĐUK ngày 24/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Kết nạp Đảng viên, sáng ngày 01/9/2021 Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Hoàng Thị Hằng vào Đảng. Dự và chủ trì buổi Lễ kết nạp Đảng viên có đồng chí Trần Phú Phương- Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ ban Dân tộc

Đ/c: Trần Phú Phương- Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc trao quyết định kết nạp Đảng cho đ/c Hoàng Thị Hằng

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Phú Phương- Phó Bí thư chi bộ, phụ trách Chi bộ Ban Dân tộc đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Hoàng Thị Hằng; thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Phú Phương đã phát biểu động viên, chúc mừng đ/c Hoàng Thị Hằng qua một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được Chi bộ xét đề nghị Đảng ủy Khối kết nạp vào Đảng, đây là vinh dự, tự hào của cá nhân đ/c Hằng cũng như của Chi bộ Ban Dân tộc, đồng chí nhấn mạnh: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng; phục vụ nhân dân. Để làm tốt những điều đó Đảng viên dự bị cần thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nắm rõ và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người Đảng viên được quy định tại Điều Lệ Đảng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

Thay mặt BCH Chi bộ, đồng chí Trần Phú Phương phân công đ/c Hoàng Thị Hằng sinh hoạt tại Tổ đảng Văn phòng và phân công đồng chí Nguyễn Việt Cường: Ủy viên BCH Chi bộ, Tổ trưởng Tổ đảng Văn phòng tiếp tục giúp đỡ đ/c Hoàng Thị Hằng trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức.

Các đ/c trong BCH Chi bộ, lãnh đạo Ban Dân tộc đã tặng hoa chúc mừng Đảng viên mới

Nguyễn Việt Cường- Chi bộ Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: