Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2020

11/06/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chi bộ, ngày 11/6/2020 tại Phòng họp Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6/2020, đồng chí Trần Phú Phương-Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt Chi bộ, dự sinh hoạt chi bộ có các đ/c lãnh đạo Ban, toàn thể đảng viên Chi bộ.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

Kỳ sinh hoạt Chi bộ tháng 6/2020 là kỳ sinh hoạt chi bộ đầu tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đ/c Trần Phú Phương-Chủ trì hội nghị đã thông tin, đánh giá kết quả trên các mặt công tác tháng 5/2020 của Chi bộ:

-Thông báo nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên.

- Thông tin tình hình thời sự nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh và cơ quan, đơn vị ngành; thông tin chính sách mới; định hướng thông tin tuyên truyền.

- Nhận xét tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng

- Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng 5 về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân; tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ quan, đơn vị.

- Công tác xây dựng Đảng: Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 07-08/5/2020.

- Công tác đoàn thể: BCH Công đoàn quan tâm  đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Đề xuất tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con công chức, nhân viên cơ quan nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

- Phát động đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt, kịp thời các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như: Chương trình 135, chính sách đối với người có uy tín, thực hiện  Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền pháp luật theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg; Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

 Đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2020

- Công tác xây dựng Đảng: Xây dựng Quy chế làm việc của BCH Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Phân công nhiệm vụ BCH Chi bộ; Xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; BCH Chi bộ, lãnh đạo Ban nghe BQL Dự án Chương trình 134 và Dự án sửa chữa trụ sở cơ quan báo cáo tiến độ, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; Chỉ đạo Công đoàn thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc.

-  Công tác đoàn thể: BCH Công đoàn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Kiện toàn BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn.

- Lãnh dạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Chỉ đạo các Tổ đảng, các phòng bộ phận tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các chương trình chính sách đối với đồng bào DTTS và miền núi năm 2020, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2020 theo Hướng dẫn số 27-HD/ĐUK ngày 04/3/2020 của Đảng ủy Khối về học tập chuyên đề năm 2020, tập trung một số nội dung như sau:

- Đọc một số mẩu chuyện về Bác (Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

- Thảo luận, liên hệ, đề ra nhiệm vụ để Chi bộ, đảng viên vận dụng làm theo.

- Đánh giá việc học tập chuyên đề và kết quả làm theo tháng 5/2020:

- Nhiệm vụ, giải pháp trong việc trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 6/2020.

Nguyễn Việt Cường-Chi bộ BDT

Các tin đã đưa ngày: