Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

08/05/2020

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 66- KH/ĐUK, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự đồng ý và chỉ đạo của BTV Đảng uỷ khối, Từ ngày 07-08/5/2020, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Trần Quang Minh-Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

 

Đ/c Trần Quang Minh-Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (thứ hai từ phải sang trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm qua, Chi bộ Ban Dân tộc đã lãnh đạo thực hiện tốt  nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, hỗ chợ tín dụng… đến nay tỉnh không còn xã 135; bàn giao đưa vào sử dụng 04 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ 536,9 triệu đồng cho 413 hộ dân tộc thiểu số nghèo để cải tạo nguồn nước sinh hoạt phân tán; hỗ trợ cho 409 hộ vay 6.135 triệu đồng vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho gần 10.000 lượt người dân thuộc hộ nghèo của 03 xã vùng khó khăn (Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương) với tổng kinh phí là 654,92 triệu đồng; hỗ trợ cho vay tín dụng ưu đãi cho 73 hộ, kinh phí 5.000 triệu đồng, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, cấp hơn 20.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn của tỉnh.  triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền…qua đó đã thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố; bản sắc văn hoá được duy trì và phát huy; hệ thống chính trị ngày càng củng cố và phát triển về chất lượng; khối đại đoàn kết giữa các dân tộc luôn được tăng cường, đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ Chi bộ Ban Dân tộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã triển khai tuyên truyền, quán triện, học tập và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban theo Đề án 01 của Tỉnh ủy. Kết quả đến nay Ban đã giảm từ 05 phòng, bộ phận xuống còn 03 phòng, bộ phận; đến hết năm 2018, Ban đã giảm 02 biên chế =10,5% hoàn thành kế hoạch đề ra trước 03 năm; chỉ đạo xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và từng bước bố trí cán bộ,công chức theo đúng vị trí việc làm được duyệt; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Đảng viên, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu năm 2015 đến nay có 03 đảng viên tham Lớp Cao cấp và lớp hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị; 06 đảng viên tham gia lớp Trung cấp LLCT-HC; 02 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng QLNN Chương trình chuyên viên cao cấp; 06 đảng viên tham gia bồi dưỡng QLNN Chương trình chuyên viên chính; 02 đảng viên đi học cao học theo chương trình vừa học, vừa làm. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xem xét và đề nghị Đảng uỷ khối kết nạp 03 đảng viên mới (năm 2015), đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng quy định, hàng năm xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua, phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2015 đến 2020, Ban Dân tộc có 01 tập thể và 02 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;  01 tập thể được bộ trưởng Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen; 05 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 02 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Công tác Kiểm tra, giám sát được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã tiến hành 08 cuộc kiểm tra và 07 cuộc giám sát; xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 01 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong nhiệm kỳ, Chi bộ không có đơn thu khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiệm vụ.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Ban Dân tộc xác định phương hướng, mục tiêu chủ yếu: Tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Chi bộ theo phương châm: “Đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên xây dựng khối đại đoàn kết trong Chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc;  xây dựng Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; hàng năm, 100% đảng viên chi bộ hoàn tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên, công chức cơ quan được quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; hàng năm 100% đảng viên cam kết và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới trở lên.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ, gồm 02 đồng chí, và bầu Phó Bí thư Chi bộ có đủ tiêu chuẩn, trí tuệ và phẩm chất đạo đức để lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua. Đại hội đã bầu 01 Đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Đại hội Chia tay đồng chí Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc, theo quy định thôi không tham gia BCH Chi bộ Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh về Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiềm kỳ 2020-2025

Nguyễn Việt Cường-Chi bộ BDT

 

Các tin đã đưa ngày: