Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm việc với Chi ủy Ban Dân tộc về nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng

16/04/2019

Chiều 12/4/2019, tại Ban Dân tộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có buổi làm việc với Chi bộ Ban Dân tộc về nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ 01/01/2018 đến hết quý I/2019. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Ngà: Phó Bí thư trường trực Đảng ủy khối, Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Phó Bí thư Đảng ủy khối; các đồng chí trong BTV Đảng ủy khối. Về phía Chi bộ Ban Dân tộc có đồng chí Hoàng Minh Ái-Bí thư Chi bộ, Trưởng ban; các đồng chí trong BCH Chi bộ, lãnh đạo Ban; lãnh đạo các phòng, bộ phận thuộc Ban.

BTV Đảng ủy khối làm việc với Chi bộ Ban Dân tộc

Tại buổi làm việc BCH Chi bộ Ban Dân tộc báo cáo với BTV Đảng ủy khối về kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Năm 2018 và quý I/2019, BCH Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận, bàn bạc và thống nhất chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; toàn thể đảng viên, công chức trong Chi bộ, cơ quan cơ bản đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, mạnh dạn đổi mới, cải tiến lề lối tác phong làm việc để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; Chi bộ quan tâm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện và duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt được đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của đảng viên trong tất cả các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc các đồng chí trong BTV Đảng ủy khối đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của BCH Chi bộ Ban Dân tộc, ghi nhận những kết quả mà BCH chi bộ Ban Dân tộc đã đạt được trong năm qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, như: BCH Chi bộ chưa phát huy hết vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BCH Chi bộ có lúc, có việc chưa quyết liệt; việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, dư luận trong cơ quan, có lúc, có việc chưa kịp thời; Chi bộ chưa tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế; việc đánh giá cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW chưa thường xuyên; Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng chưa có chiều sâu, kết thúc Hội nghị chưa phân công nhiệm vụ cho Đảng viên...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thay mặt BTV Đảng ủy khối, đồng chí Nguyễn Văn Ngà-Phó Bí thư trường trực Đảng ủy khối đề nghị Chị bộ Ban Dân tộc trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

- BCH Chi bộ cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể, nêu cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đươc giao;

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; rà soát quy chế làm việc của BCH chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong BCH chi bộ;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả thực hiện đói với các tập thể, cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Tập thể BCH Chi bộ phải đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu năm 2019, Chi bộ Ban Dân tộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Việt Cường

Các tin đã đưa ngày: