Thực hiện công tác giám sát tại Chi bộ Ban Dân tộc

25/09/2018

Thực hiện quyết định số 383-QĐ/ĐUK ngày 07/9/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; sáng nay, ngày 25/9/2018 tổ giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đến  làm việc với Chi bộ Ban Dân tộc để tiến hành công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ theo Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư và vai trò trách nhiệm của các thành viên cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ Ban Dân tôc. Tổ công tác của Đảng ủy khối gồm có các đồng chí:

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng: TUV, Bí thư Đảng ủy khối  làm Tổ trưởng.

Đ/c Diệp Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối làm tổ phó.

Đ/c Nguyễn Mạnh Nguyên, ĐUV, Phó trưởng Ban tổ chức ĐUK làm thư ký.

Đón và làm việc với tổ giám sát, thay mặt Chi bộ Ban Dân tôc và cơ quan Ban Dân tộc có các đồng chí:

Đ/c Hoàng Minh Ái, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban  Ban Dân tộc.

Đ/c Đỗ Văn Huê, Phó bí thư Chi bộ.

Đ/c Lê Thị Luyện, Phó Trưởng ban Dân tộc.

Tổ giám sát của Đảng ủy khối làm việc với Chi bộ Ban Dân tộc

Thay mặt Chi bộ Ban dân tộc Đ/c Đỗ Văn Huê, Phó BÍ thư Chi bộ trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ theo Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư; tiếp đó Đ/c Hoàng Minh Ái và Đ/c Đỗ Văn Huê đã trình bày báo cáo kết quả công tác về  vai trò trách nhiệm của cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ. Sau khi nghe báo cáo của tập thể và cá nhân cấp ủy, tổ Giám sát của Đảng ủy khối đã nêu một số nội dung để cấp ủy Chi bộ báo cáo rõ hơn, như: Đánh giá rõ kết quả công tác năm 2017; Báo cáo tình hình tư tưởng trong công tác của Đảng viên Chi bộ; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Vai trò Cấp ủy trong công tác cán bộ.

Đồng chí  Hoàng Minh Ái đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện  theo 4 nội dung công tác mà Tổ giám sát của Đảng ủy khối nêu ra để  Tổ giám sát có thêm cơ sở đánh giá kết quả công tác tại chi bộ Ban Dân tộc từ 01/1/2017 đến nay.

Sau khi hoàn thành nội dung giám sát đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã phát biểu ý kiến và kết luận buổi giám sát. Kết quả giám sát sẽ được Đảng ủy khối thông báo trong thời gian tới.

Đỗ Văn Huê-Phó Bí thư Chi bộ

Các tin đã đưa ngày: