Chi bộ Ban Dân tộc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề

18/08/2017

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 16/8/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25/5/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề;

Ngày 17/02/2017 Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 03-TB/CB về nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2017 và giao nhiệm vụ cho 4 tổ đảng (Tổ Chính sách; Tổ Tuyên truyền & Địa bàn; Tổ Văn phòng; Tổ Kế hoạch Tổng hợp – Thanh tra) tham mưu soạn thảo giúp BCH Chi bộ 04 nội dung sinh hoạt chuyên đề để BCH Chi bộ trình Chi bộ thảo luận. Từ tháng 3 đến tháng 6/2017 Chi bộ đã triển khai sinh hoạt được 2 chuyên đề. Trong kỳ sinh hoạt Chi bộ tháng 7 và tháng 8/2017 Chi bộ Ban Dân tộc đã thảo luận chuyên đề: “Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp của đảng viên Chi bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc”. Ngày 17/8/2017 Chi bộ ban hành Thông báo số 31-TB/CB về kết luận nội dung sinh hoạt chuyên đề Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp của đảng viên Chi bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc. Thông báo đã nêu 4 nội dung chính:

- Căn cứ pháp lý.

- Căn cứ thực tiễn.

- Đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ và phong cách giao tiếp của Đảng viên, công chức, nhân viên Ban Dân tộc.

- Một số giải pháp nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp của đảng viên, công chức, nhân viên Ban Dân tộc.

Đảng viên trong Chi bộ thảo luận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và thống nhất cao một số giải pháp nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp của đảng viên, công chức, nhân viên Ban Dân tộc:

1. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt học tập Bác về tinh thần phục vụ và phong cách giao tiếp thật sự tận tình, chu đáo, lịch sự.

2. Đảng viên, công chức, nhân viên tự giác nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước về Quy định trách nhiệm, Quy định chế độ làm việc, về nếp sống văn hóa để thực hiện tốt các nội dung liên quan đến phong cách làm việc, phong cách giao tiếp góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, của chi bộ.

3. Đảng viên, công chức, nhân viên Ban Dân tộc thi đua thực hiện tốt nội dung sau:

+ Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh.

+ Đảng viên, công chức, nhân viên làm việc phải có kế hoạch, đúng giờ, tiết kiệm thời gian; vừa làm vừa tự học hỏi để trau dồi và nâng cao tri thức; làm việc phải sát thực tế, nắm vững tình hình; thực hiện dân chủ.

+ Hoạt động giao tiếp phải giữ nét văn hóa nhân văn, vì con người; chứa đựng tình cảm chân thành và tinh thần giúp đỡ nhau; Trong mọi tình huống phải khéo léo và mềm mỏng để có kết quả công tác cao. Ứng xử phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, thể hiện văn minh nơi công sở, ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc, không nói tục, không nói tiếng lóng, không quát nạt; Đi lại trong cơ quan phải nhẹ nhàng, giữ trật tự chung ở cơ quan.

+ Khi giao tiếp và ứng xử với nhân dân phải thể hiện thái độ nhã nhặn, văn minh lịch sự. Trong giao tiếp ứng xử với cấp trên, đồng nghiệp phải đúng mực, tôn trọng, có trách nhiệm bảo vệ danh dự của cấp trên, của đồng nghiệp; Chủ động chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

+ Khi giao tiếp qua điện thoại phải thể hiện thái độ lịch sự, ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, phải xưng tên, trao đổi ngắn gọn tập trung vào nội dung công việc.

+ Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh; đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động. Khuôn viên cơ quan và các phòng làm việc của đảng viên, công chức, nhân viên phải ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

4. Thực hiện nghiêm túc những nội dung cán bộ, công chức, nhân viên phải thực hiện và các hành vi bị cấm  theo Luật cán bộ, công chức.

5. Khi thực hiện nhiệm vụ công chức, nhân viên phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, đi giầy hoặc dép có quai hậu phù hợp với thời tiết và tính chất công việc; Sử dụng lễ phục theo quy định; Đeo thẻ công chức, nhân viên.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, nhân viên phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên; biết vận dụng sáng tạo trong công tác, trong cuộc sống. Việc nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp của đảng viên Chi bộ, công chức, nhân viên Ban Dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động tại Chi bộ, cơ quan Ban Dân tộc đồng thời tác động tích cực đối với mỗi cá nhân trong Ban Dân tộc.

Đỗ Văn Huê-Phó Bí thư Chi bộ

Các tin đã đưa ngày: