Tổ Công đoàn Văn phòng tích cực tham gia hoạt động xã hôi, nhân đạo, từ thiện

14/08/2017

Công đoàn Ban Dân tộc có 21 đoàn viên, được tổ chức thành 4 tổ Công đoàn, trong đó tổ Công đoàn Văn phòng hiện tại có 06 đoàn viên (02 nam, 04 nữ). Nhiệm kỳ 2012-2017 tổ Công đoàn Văn phòng cùng với các tổ Công đoàn trong cơ quan đã bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các nhiệm vụ Công đoàn cấp trên triển khai để thực hiện nhiệm vụ, 5 năm qua tổ Công đoàn Văn phòng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, qua đó đã góp phần tạo ra kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công chức, Nhân viên Văn phòng Ban Dân tộc; thành tích trong 5 năm (2012-2017) có: 5/6 đoàn viên được các cấp tặng Bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2014);  5/5 đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các năm 2013, 2014, 2015, 2016; 05 đồng chí được Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc tặng Bằng khen (năm 2017) trong dịp thi đua lập thành tích trong công tác chuyên môn chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2017). Đoàn viên Công đoàn tổ Văn phòng luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, hoàn thành mọi nhiệm vụ Cơ quan, Công đoàn Ban Dân tộc giao. Kết quả công tác đã được BCH Công đoàn, Lãnh đạo Ban ghi nhận và đánh giá nhiều nội dung đạt tốt và xuất sắc, trong đó công tác tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện là nội dung đoàn viên tổ Văn phòng tích cực hưởng ứng và thực hiện rất tốt với 100% đoàn viên tham gia, đạt kết quả như sau: 

Năm 2015: Ủng hộ các quỹ được: 1.668.000đ

Trong đó: - Quỹ Vì người nghèo:           764.000đ

                - Quỹ Đền ơn đáp nghĩa :      764.000đ

                - Quỹ Vì CN lao động nghèo: 140.000đ

Năm 2016: Ủng hộ các quỹ được: 2.544.000đ

Trong đó: - Ủng hộ do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, …..: 764.000đ

                 - Ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:  813.000đ

                 - Ủng hộ đồng bào miền trung:     300.000đ

                 - Ủng hộ quỹ vì người nghèo:       667.000đ

Năm 2017: Ủng hộ các quỹ được: 2.230.000đ

Trong đó:  - Ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:  1.030.000đ

                  - Ủng hộ Đoàn viên khó khăn:      1.200.000đ

Kết quả tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của tổ Công đoàn Văn phòng chưa cao nhưng có ý nghĩa rất thiết thực, nó đã góp phần xây dựng tinh thần hăng hái trong các phong trào của Công đoàn Ban Dân tộc và giữ vững danh hiệu đơn vị Vững mạnh, đồng thời là món quà nhỏ góp sức trong công tác nhân đạo, từ thiện.

Chào mừng Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 đoàn viên tổ Công đoàn Văn phòng tiếp tục thi đua cùng với các tổ Công đoàn Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn năm 2017 và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V ngay từ ngày đầu, tháng đầu sau Đại hội để lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Quách Thị Phương Anh-Tổ CĐ Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: