Công đoàn Ban Dân tộc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn

07/08/2017

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công chức, nhân viên là một trong những nội dung luôn được Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Dân tộc quan tâm trú trọng thực hiện.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, hoạt động công đoàn của Cơ quan Ban Dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Chi bộ Cơ quan và của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh. Vì vậy kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan Ban Dân tộc đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, trong đó tiêu biểu là công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, đoàn viên công đoàn của Cơ quan.

Năm năm qua, việc thực hiện các quy định của Nhà nước, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, nhân viên luôn được Ban chấp hành Công đoàn quan tâm làm tốt.

Công đoàn Cơ quan đã quán triệt các Tổ công đoàn phổ biến đến toàn thể đoàn viên công đoàn các văn bản pháp luật, các quy định, chính sách, chế độ có liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, nhân viên; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ được nội dung các chế độ, chính sách, quy định hiện hành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở Cơ quan. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để có những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với công chức, nhân viên; quan tâm trang bị phương tiện, điều kiện làm việc phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác. Ban chấp hành Công đoàn đề xuất kinh phí hỗ trợ công chức, nhân viên và phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan tổ chức gặp mặt, tặng quà cho công chức, nhân viên Cơ quan nhân dịp các ngày lễ, tết và ngày truyền thống của ngành; tham mưu với Lãnh đạo Ban sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức với mức 200.000 đồng/người/tháng và hỗ trợ tiền công tác phí 250.000 đồng/người/tháng từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi hành chính; tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi tham quan thực tế kết với hợp học tập kinh nghiệm về công tác dân tộc tại các tỉnh, như: Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa… Làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức, nhân viên; tham gia ý kiến về việc nâng bậc lương theo định kỳ, nâng lương trước thời hạn cho công chức, nhân viên; Công tác thăm hỏi công chức, thân nhân công chức, nhân viên ốm đau được quan tâm kịp thời với mức 300.000 đồng/lượt, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan đã giúp đỡ đối với 02 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với mức 2.000.000 đồng/đồng chí, đây là hoạt động thực sự có ý nghĩa, đã phần nào động viên được đoàn viên vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và gắn bó hơn với công việc, với Cơ quan. Hàng năm Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Khuyến học Cơ quan tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng các cháu là con công chức, nhân viên trong Cơ quan đạt thành tích cao trong học tập, nhằm động viên, khích lệ các cháu không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Ban chấp hành Công đoàn đã đề xuất với Lãnh đạo Ban quan tâm tổ chức sinh nhật hàng quý cho đoàn viên công đoàn, tổ chức gặp mặt, tặng quà tạo bầu không khí sinh nhật vui vẻ, phấn khởi; tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của công chức nhân viên Cơ quan nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và nhân dịp Tết Trung thu hàng năm; tặng quà cho công chức là con thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày 27-7; tổ chức gặp mặt dâu, rể trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm….

Phát huy quyền làm chủ của tập thể công chức, nhân viên của Cơ quan, hàng năm Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, nhân viên theo đúng quy định để kiểm điểm công tác trong năm của Cơ quan và của Công đoàn. Sau thảo luận của tập thể có ký kết phát động phong trào thi đua và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công chức, đoàn viên là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Làm tốt nhiệm vụ này cũng chính là góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Vì vậy, những năm qua, Công đoàn Ban Dân tộc luôn được Công đoàn Viên chức tỉnh xếp loại vững mạnh toàn diện.

Trong thời gian tới, Công đoàn Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu với Lãnh đạo Ban quan tâm đào tào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nhân viên của Cơ quan; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ quyền lợi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, đoàn viên công đoàn. Quan tâm, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng và tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đời sống của công chức, đoàn viên công đoàn Cơ quan. Kịp thời thăm hỏi, động viên công chức, nhân viên khi gặp khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Động viên công chức, đoàn viên công đoàn rèn luyện, phấn đấu trở thành người công chức tận tụy, gương mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.

Nguyễn Thế Dương-Tổ Công đoàn phòng Chính sách

Các tin đã đưa ngày: