Chi bộ Ban Dân tộc triển khai nội dung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV

10/01/2017

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác tư tưởng tại Chi bộ, kịp thời tuyên truyền tới đảng viên, cán bộ, nhân viên trong Chi bộ, cơ quan những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng những hình thức phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Chi bộ Ban Dân tộc triển khai tuyên truyền về kết qủa kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV với những nội dung chủ yếu sau:

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 23/11/2016, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 luật, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư.

Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp có kế hoạch, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật vừa được Quốc hội thông qua, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống.

Quốc hội đã thông qua 11 Nghị quyết, trong đó có: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020…

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, biểu quyết thông qua đề nghị của Chính phủ về việc dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, do tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội và trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam hiện nay chưa phù hợp để phát triển điện hạt nhân; mặt khác, hiệu quả kinh tế của dự án không còn đảm bảo, giá thành điện sản xuất bằng hạt nhân cao hơn giá thành sản xuất từ năng lượng khác.

Về giám sát tối cao, Quốc hội xem xét báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng. Quốc hội cơ bản tán thành với các báo cáo và thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, phân tích sâu sắc những mặt đạt được, tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực công tác này trong năm 2016, chỉ ra nguyên nhân và kiến nghị những biện pháp, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành tư pháp và công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng.

Về giám sát chuyên đề, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 – 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Qua thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình trong giai đoạn tới, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có khoảng 40 – 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về chất vấn, tại kỳ họp thứ 2 đã có 2.406 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 89 phiếu chất vấn với 100 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các bộ: Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham gia báo cáo giải trình thêm chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng, việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước. Tổng cộng đã có trên 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, được truyền hình, phát thanh trực tiếp, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vẫn đề vừa được chất vấn.

Ngoài những nội dung trên, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về tình hình biển Đông, xem xét, nghiên cứu nhiều báo cáo quan trọng khác theo chương trình nghị sự. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã ghi dấu về sự đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước; thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao./.

Phạm Thị Thu Hường-Chi ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: