Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

22/10/2016

Thực hiện kế hoạch Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016, ngày 21/10/2016 tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, khung diễn tập của Ban Dân tộc đã tiến hành tham gia luyện tập theo các nội dung của kế hoạch; khung diễn tập do đồng chí Hoàng Minh Ái-Bí thư Chi bộ, Trưởng ban chủ trì triển khai các hội nghị; các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, bộ phận trong khung diễn tập có mặt 08/08 đồng chí = 100% quân số.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Các đồng chí trong Khung Diễn tập của ban Dân tộc

Buổi sáng ngày 21/10/2016 Khung diễn tập triển khai 02 nội dung, gồm:

Nội dung 1: Nhận, phổ biến lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Nội dung 2: Chi bộ cơ quan Ban Dân tộc ra ghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành Dân tộc vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng.

Sau khi thực hiện 02 nội dung trên, Khung diễn tập thăm quan xử trí tình huống A2 tại Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Buổi chiều khung diễn tập đã triển khai 02 nội dung:

Nội dung 3: Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của cơ quan vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Nội dung 4: Hội nghị Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành sang thời chiến.

Khung diễn tập Ban Dân tộc đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo đúng thời gian, đúng kế hoạch và được đại diện Đạo diễn của Quân khu II, của Bộ chi huy quân sự tỉnh đánh giá kết quả nội dung diễn tập đảm bảo chất lượng.

Ngày 22/10/2016, Tại căn cứ chiến đấu (Bàn Long-Minh Quang-Tam Đảo), Khung diễn tập thực hiện nội dung: Giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng đảm bảo tác chiến phòng thủ theo đúng nội dung, kế hoạch.

Việt Cường

Các tin đã đưa ngày: