Chi bộ Ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác

27/09/2016

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và hiện nay là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nghiêm túc triển khai và từ thực hiện Chỉ thị đã phát huy được sức mạnh tập thể cán bộ, đảng viên trong xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc.

Hiện nay, chi bộ có 17 đảng viên bằng 81% tổng số công chức, nhân viên trong cơ quan, trong đó có 7 nam, 10 nữ; đảng viên là người dân tộc thiểu số có 01 đồng chí, 100% đảng viên có trình độ Đại học. Đảng viên có tuổi đảng cao nhất là 34 tuổi đảng, đảng viên có tuổi đảng thấp nhất là 1 tuổi đảng; có 2 đồng chí đã được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Chi bộ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn nhiệm vụ công tác dân tộc được giao. Vì vậy, 100% đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, yên tâm công tác, luôn có ý thức hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn tại cơ quan Ban Dân tộc, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chỉ đạo, thực hiện tốt một số chương trình lớn đối với vùng dân tộc thiểu số, như: Chương trình 134, 135; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, các chính sách về giáo dục, đào tạo. Sự tham gia lãnh đạo của Chi bộ, sự cố gắng trong công tác của đảng viên đã góp sức cho cơ quan đạt được kết quả trọng tâm trong 5 năm qua. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm còn 5,6% giảm so với nhiệm kỳ trước là 6,4%. Từ năm 2014, tỉnh còn 01 xã và 07 thôn đặc biệt khó khăn giảm so với 2013 là 02 xã; Đến hết năm 2015 tỉnh không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, chi bộ luôn đạt danh hiệu là chi bộ TSVM; hàng năm nhiều đảng viên được biểu dương tại chi bộ và có từ 01 hoặc 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng. Mỗi năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt 15%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, chi bộ không có đảng viên yếu kém. Năm 2010, 2011 đạt chi bộ TSVM, năm 2012, 2013 đạt chi bộ TSVM tiêu biểu, năm 2014, 2015 đạt chi bộ TSVM. Tổng kết 5 năm (2011 – 2015) về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Chi bộ Ban dân tộc được BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng, là một trong những Chi bộ cơ sở tiêu biểu.

Thời gian tiếp theo, Chi bộ Ban Dân tộc xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong Chi bộ, cơ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ dừng lại ở việc “học tập”, mà quan trọng hơn là phải “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hoạt động công vụ, xây dựng lề lối, mối quan hệ làm việc thật sự khoa học, hiệu quả, thiết thực, phát huy tính chủ động, tích cực, sự đồng thuận, tương trợ và trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên./.

Phạm Thị Thu Hường-Chi ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc

Các tin đã đưa ngày: