Văn phòng Ban Dân tộc làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan (20/08/2014)

Văn phòng tham mưu giúp Trưởng ban và các đồng chí Lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc giao.

Công tác xây dựng Đảng ở Ban Dân tộc (02/07/2014)

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, BCH Chi bộ luôn chú trọng chỉ đạo xây dựng Chi bộ cơ quan vững mạnh về tổ chức và tư tưởng chính trị

Tổng kết thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2006-2010 (16/09/2013)

Sáng 22/12, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2006-2010. Đồng chí Trần Ngọc Tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình 134, 135 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc (16/09/2013)

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc (3/5/1946-3/5/2011), ngày 29/4, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã thăm, chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh.

Đại hội Chi Bộ Chính sách &Tuyên truyền nhiệm kỳ 2013 – 2015 (14/09/2013)

Thực hiện Hướng dẫn số 63/HD-ĐU ngày 20/11/2012 của Đảng uỷ Ban Dân tộc về Đại hội các chi bộ trực thuộc Nhiệm kỳ 2013 – 2015. Chi Bộ Phòng Chính sách và Tuyên truyền đã tiến hành Đại hội vào ngày 08/ 01/ 2013

Đảng ủy Ban Dân tộc Thanh Hóa kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (14/09/2013)

Ngày 01/11/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Dân tộc Thanh Hóa tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với tập thể và cá nhân Đảng ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đảng bộ cơ sở PC Vĩnh Long tận tâm, tận lực nâng cao chất lượng, phát huy sáng kiến (14/09/2013)

Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long - Nguyễn Phước Năng cho biết: “Qua sự quyết tâm lãnh đạo và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung, đặc biệt là Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 3 năm gần đây, không có đảng viên nào trong số 119 đảng viên của toàn đảng bộ đang sinh hoạt tại 9 Chi bộ trực thuộc vi phạm kỷ luật của Đảng”.
Các tin đã đưa ngày: