Chi bộ Ban Dân tộc thực hiện sinh hoạt chuyên đề (19/09/2016)

Trong quý III năm 2016 kỳ họp chi bộ tháng 7, Chi bộ thảo luận nội dung Chuyên đề “ Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên trong công tác của cơ quan”.

Chi bộ Ban Dân tộc tổng kết 05 năm xây dựng Chi bộ Trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2011-2015 (16/08/2016)

Ngày 15/8/2016 tại Hội trường Ban Dân tộc, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng chi bộ Trong sạch vững mạnh (TSVM). Dự Hội nghị có đồng chí Văn Đức Sơn-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Tuân –Phó Ban Tổ chức Đảng ủy khối; các đảng viên chi bộ Ban Dân tộc.

Chi bộ Ban Dân tộc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Ban Dân tộc (26/07/2016)

Ngày 22/7/2016 Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/CB “Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Ban Dân tộc”.

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, Ban Dân tộc xếp thứ 4/21 sở, ban, ngành (06/07/2016)

Năm 2015 Ban Dân tộc xếp thứ 4/21 sở, ban, ngành và là một trong những đơn vị có sự bứt phá mạnh trên bảng xếp hạng chỉ số CCHC của khối sở, ban, ngành.

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 6 năm 2016 (06/06/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK ngày 25/5/2015 của BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Sáng ngày 06/6/2016 Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Ban Dân tộc”

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (27/04/2016)

Ngay sau khi giành được độc lập, Cơ quan công tác dân tộc - với tổ chức tiền thân là Nha Dân tộc thiểu số (thành lập tại Nghị định số 359/NĐ ngày 09/9/1946 chiểu theo Sắc lệnh số 58-SL ngày 03/5/1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) với chức năng, nhiệm vụ "Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam".

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình mới (26/04/2016)

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 03/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58/SL tổ chức Bộ Nội vụ, trong đó có Nha dân tộc thiểu số-Tổ chức tiền thân của Ủy ban Dân tộc ngày nay. Từ đó đến nay, cơ quan công tác dân tộc đã đi qua chặng đường lịch sử hơn 70 năm xây dựng và phát triển

CÔNG TÁC DÂN TỘC GÓP PHẦN QUAN TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (25/04/2016)

Vĩnh Phúc có 40 xã dân tộc, miền núi với 47.419 người (chiếm 4,7% dân số toàn tỉnh). Đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung chủ yếu ở 14 xã thuộc 05 huyện, thị xã, gồm: Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên); Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên); Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang, Tam Quan, Đại Đình, Bồ Lý, Yên Dương, Đạo Trù (huyện Tam Đảo); Bắc Bình, Quang Sơn (huyện Lập Thạch); Lãng Công, Quang Yên (huyện Sông Lô),

THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN NHÂN TỐ MỚI, NHÂN LÊN NHỮNG TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN (20/04/2016)

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016) và 12 năm xây dựng và phát triển của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (2004-2016), Ban Dân tộc đẩy mạnh Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thành tựu 70 năm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

THỰC HIỆN QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI BAN DÂN TỘC (15/04/2016)

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống là nội dung căn bản bao trùm.
Các tin đã đưa ngày: