Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 (03/08/2017)

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, các tổ Công đoàn của các phòng, bộ phận đã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào các DTTS và miền núi, như: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách khác...;

Công đoàn Ban Dân tộc làm tốt công tác chuẩn bị Tổ chức Đại hội Lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017-2022 (31/07/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 29/5/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh “ Về việc Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023”. Ngày 28/7/2017, Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số Số: 18/KH-CĐBDT về Tổ chức Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022:

Ban Dân tộc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ (26/06/2017)

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nâng cao về nhận thức, thống nhất về hành động, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu.

Chi bộ Ban Dân tộc đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (09/06/2017)

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng to lớn của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp

Gặp mặt trao phần thưởng khuyến học cho các cháu là con công chức, nhân viên Ban Dân tộc có thành tích tốt trong năm học 2016-2017 (02/06/2017)

Sáng ngày 02/6/2017, tại Hội trường (tầng 3) Ban Dân tộc, Ban Khuyến học cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Gặp mặt các cháu thiếu niên nhi đồng và trao thưởng cho các cháu học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2016-2017

Lực lượng Tự vệ Ban Dân tộc tham gia huấn luyện năm 2017 (11/04/2017)

Sáng ngày 10/4/2017 Tại Trường Chính trị tỉnh, lực lượng Tự vệ cụm 2 gồm 07 đơn vị: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2017.

Chi bộ Ban Dân tộc triển khai nội dung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV (10/01/2017)

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác tư tưởng tại Chi bộ, kịp thời tuyên truyền tới đảng viên, cán bộ, nhân viên trong Chi bộ, cơ quan những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng những hình thức phù hợp.

Khung Diễn tập của Ban Dân tộc thực hiện Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 (25/10/2016)

Sáng 24/10/2016, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc 1 bên 3 cấp năm 2016.

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 (22/10/2016)

Thực hiện kế hoạch Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016, ngày 21/10/2016 tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, khung diễn tập của Ban Dân tộc đã tiến hành tham gia luyện tập theo các nội dung của kế hoạch

Chi bộ Ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác (27/09/2016)

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và hiện nay là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Các tin đã đưa ngày: