Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III: Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

13/11/2019

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho các cá nhân

Vĩnh Phúc là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa, cách mạng và tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Toàn tỉnh có 55.383 người DTTS thuộc 40 dân tộc (chiếm 4,8% dân số toàn tỉnh).

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh nói chung và của vùng DTTS nói riêng tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự bứt phá rõ rệt. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5-2%/năm; 109/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,16 triệu đồng/người (2014) lên 47,5 triệu đồng/người (2018); 100% người nghèo, người cận nghèo được thụ hưởng, tiếp cận các chính sách như tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ giáo dục… Chất lượng giáo dục vùng dân tộc và miền núi ngày càng được nâng lên, quy mô trường lớp các bậc học vùng DTTS ngày càng mở rộng. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh luôn được chính quyền cùng các cấp, ngành quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Từ những kết quả đạt được, tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Vĩnh Phúc lần III đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân từ 1-1,5%, đến năm 2024 giảm xuống còn dưới 1,5%; 100% số xã, huyện hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần có chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung sự chỉ đạo nhằm giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS; đi đầu xây dựng các mô hình kiểu mẫu để phát triển kinh tế; có giải pháp đồng bộ để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS. Bên cạnh đó, đồng bào cũng phải chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, hăng hái lao động sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho biết thêm: thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/10 vừa qua, UBDT đã trình với Quốc hội Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Đến ngày 18/11 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua, nếu được thông qua thì đây sẽ là dấu mốc lịch sử lần đầu tiên có một chương trình mục tiêu quốc gia riêng cho vùng DTTS… Đề án được phê duyệt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi phát triển bền vững; tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững…

Các Đại biểu tham dự Đại hội đã đồng lòng thông qua Quyết tâm thư thể hiện sự đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Thực hiện tốt Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Tại Đại hội, 01 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 20 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; 05 tập thể; 17 cá nhân nhận được Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; 04 tập thể, 12 cá nhân nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội đã bầu ra 05 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II sẽ được tổ chức tại Hà Nội năm 2020.

Theo Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc

 

Các tin đã đưa ngày: