Gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

19/10/2018

Sáng 19/10/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.

Hiện toàn tỉnh có 74 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh năm 2018 giảm còn 5,79%.

Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi gặp mặt, đại diện người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh mong muốn các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách dân tộc; quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng phát triển giáo dục, y tế và quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công vùng đồng bào dân tộc, vùng núi khó khăn.

Đức Hiếu (Theo Cổng TTGTĐT tỉnh)

Các tin đã đưa ngày: