Đoàn Đại biểu người có uy tín tỉnh Vĩnh Phúc tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An

17/08/2018

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 74 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở 74 thôn thuộc 14 xã trên địa bàn 05 huyện, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của UBND tỉnh và thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 14 đến ngày 17/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch về tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018 của tỉnh.

Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm lần này gồm có 39 đại biểu người có uy tín đến từ huyện Tam Đảo, do đồng chí Trần Phú Phương - Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn. Trong đợt công tác Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Vĩnh Phúc đã được Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đón tiếp, trao đổi, giới thiệu nhiều kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế xã hội; các điển hình trong công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS và phương pháp vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đợt thăm quan học tập kinh nghiệm đoàn đã vào thăm và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Truông Bồn và đặc biệt là Đoàn đã đến dâng hương, hoa ở khu mộ của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong trận bom sáng 31/10/1968 tại Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn công tác:

Đ/c Trần Phú Phương- Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu người có uy tín đặt vòng hoa và viếng các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Lịch sử Truông Bồn.

 

Đ/c Trần Phú Phương- Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu người có uy tín đặt vòng hoa và viếng 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hi sinh trong trận bom sáng 31/10/1968 tại Truông Bồn.

 

Đoàn đại biểu người có uy tín cùng Lãnh đạo, công chức Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc tại Đài tưởng niệm thuộc Khu Khu di tích Lịch sử Truông Bồn

 

Qua đợt tham quan, học tập kinh nghiệp thực tiễn tại Nghệ An lần này, mỗi đại biểu người có uy tín rút ra được nhiều kinh nghiệm hay, áp dụng linh hoạt vào công tác vận động quần chúng, đặc biệt là vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương mình; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và nêu gương, phát huy vai trò người uy tín, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; vận động đồng bào tích cực lao động, sản xuất, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Việt Cường-BDT

Các tin đã đưa ngày: