BAN CHỨC SẮC UY TÍN THÔN THÀNH CÔNG, XÃ LÃNG CÔNG

22/04/2016

Về thôn Thành Công, xã Lãng Công, huyện Sông lô ngày nay bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế có một nền văn hóa độc đáo riêng biệt của đồng bào dân tộc Dao vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.

Được thành lập từ năm 2009 “Ban chức sắc uy tín” thôn Thành Công, xã Lãng Công. Đó là bắt nguồn từ nhu cầu thực tế cần bảo tồn và phát huy tối đa vai trò của người có uy tín và các vị chức sắc trong thôn. Ban gồm 14 vị chức sắc uy tín của thôn, có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan, duy trì các phong tục tập quán của dân tộc Dao, tuyên truyền, vận động  bà con nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc Dao thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Duy trì Lễ cấp sắc cho người Dao, ma chay, cưới hỏi, Tết nhảy và các lễ chạp khác trong năm theo đúng phong tục của người Dao.

Trích đoạn Lễ Tết nhảy của người Dao quần chẹt huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngoài ra “Ban chức Sắc uy tín” có quyền quyết đáp những công việc quan trọng trong thôn. Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải được Ban chức sắc của thôn họp bàn đưa ra giải pháp thực hiện trước khi triển khai đến toàn thể nhân dân thực hiện.

Đặc biệt cuộc vận động nhân dân đóng góp nhiều tiền của công sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới như: vận động mỗi khẩu đóng góp 300,000đ,  tổng số thu được 360 triệu đồng và vận động con em đi làm ăn ở mọi miền tổ quốc được 50 triệu đồng để xây nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân tự nguyện hiến được 4663m đất, tháo rỡ 200m tường rào, tự nguyện chặt hạ trên 300 cây xanh, cây gỗ quý để phục vụ cho xây dựng giao thông nôn thôn, giao thông nội đồng và các công trình phục vụ dân sinh. Với quan điểm nhà nước và nhân dân cùng làm ông đã huy động nhân làm được 1200m đường ngõ bê tông cho thôn.

Tạ Thị Lệ Quyên-Phòng TT&ĐB

Các tin đã đưa ngày: