Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất sẽ diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay

18/09/2009

Chiều ngày 18/9/2009, Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiều số tỉnh họp bàn kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất. Đồng chí Hoàng Trường Kỳ, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội chủ trì hội nghị.

 

 

 

 

            Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ nhất nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng; xây dựng, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tôn vinh, biểu dương tập thể, các cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh; là diễn đàn giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc và là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua, để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến.

 

 

 

            Đại hội sẽ tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh và biểu dương công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ; tổ chức giao lưu, tọa đàm giữa các đại biểu người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dự Đại hội; khen thưởng các tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; chọn cử các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc. Với các nội dung đó, Ban chỉ đạo dự kiến tổ chức đại hội 1 cấp (cấp tỉnh, tại thành phố Vĩnh Yên), với 197 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời. Các thành viên Ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể, nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội.

 

 

 

            Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trường Kỳ thống nhất thời gian tổ chức Đại hội 2 ngày, vào cuối tháng 12. Đại biểu dự đại hội gồm 200 đại biểu, là những người lao động tiêu biểu, xuất sắc, đảm bảo cân đối giữa các dân tộc, lĩnh vực, địa bàn, độ tuổi, giới tính. Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội; rà soát lại các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; sớm hoàn thiện kế hoạch để ban hành và có hướng dẫn cụ thể; cấu trúc lại tổ giúp việc theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả./.

 

 

 

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: