Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

15/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BDT ngày 4/03/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Tháng 8/2019, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Phú Phương – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Nguyên giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, bộ phận của Ban Dân tộc; cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thành phố: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên và hơn 70 đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trần Phú Phương – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Nguyên giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt một số nội dung về công tác phòng chống tội phạm; công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác hoà giải, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện nay…  

    Đ/c Nguyễn Chí Dũng – Nguyên giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 

 

Đại biểu người có uy tín của tỉnh tham dự Hội nghị

         Thông qua đợt tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương cũng như công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: