UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019

13/05/2019

Ngày 6/5/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019.

Theo đó, mục đích của Đại hội là nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đồng thời tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp tích cực của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc. Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

Đại biểu chính thức tham gia Đại hội phải là người DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh, là người gương mẫu, tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp vào việc ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết các dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...  Đại hội tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ảnh minh họa

Kế hoạch cũng nêu rõ về tên gọi, chủ đề, nội dung của Đại hội. Về thời gian tổ chức, Đại hội sẽ diễn ra trong 02 ngày, dự kiến trong tháng 10  năm 2019 với số lượng đại biểu chính thức là 200 đại biểu, đại biểu mời không quá 1/3 số lượng đại biểu chính thức.

Xem chi tiết Kế hoạch 79/KH-BCĐ tại đây.

Nguyễn Thế Dươn-Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: