Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

28/03/2019

Ngày 27/03/2019 tại thành phố Vĩnh Yên, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Đồng chí Trần Phú Phương-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có bà Lê Thị Điều-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo và chuyên viên một số phòng, bộ phận của Ban Dân tộc tỉnh; Cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thành phố và toàn thể đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, các đại biểu người có uy tín đã được phổ biến, cung cấp các thông tin về tình hình thời sự, tin tức quan trọng trong nước và quốc tế hiện nay; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cuối năm 2018 và đầu năm 2019 do bà Lê Thị Điều - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt. Các đại biểu cũng đã được nghe và thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động, tuyên truyền ở các địa phương; về các chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh hiện nay; tăng cường phát huy vai trò tiên phong của người có uy tín ở các địa bàn khu dân cư và một số nội dung khác…

Bà Lê Thị Điều – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, cung cấp  thông tin cho đại biểu dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm thông tin cần thiết để tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia Hội nghị

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: