UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

28/02/2019

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Mục tiêu chung của Đề án là tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về đời sống và sản xuất; giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền trên địa bàn tỉnh không có đất ở, thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững. Mục tiêu cụ thể thực hiện Đề án nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ở vùng đặc biệt khó khăn là 1,0%/năm. Phấn đấu đến hết năm 2020 giải quyết đất ở cho 100% số hộ chưa có đất ở; 80% số hộ thiếu đất ở; đào tạo nghề cho 100% đối tượng thuộc hộ thụ hưởng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 100% số hộ có khó khăn về nước sinh hoạt; 100% hộ đối tượng có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: