Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

16/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-BDT ngày 15/6/2018 của Ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018. Từ ngày 14 đến ngày 15/11/2018, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc; Lê Thị Luyện - Phó trưởng Ban Dân tộc; các đồng chí: Kim Hồng Thanh - Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp; Hoàng Bích Huệ-Nguyên Phó trưởng Ban Tôn giáo của Sở Nội vụ; một số lãnh đạo, chuyên viên các phòng, bộ phận của Ban Dân tộc; cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thành phố: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên và gần 70 đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hoàng Minh Ái – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí: Kim Hồng Thanh-Phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt một số nội dung về Luật Đất đai, các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tranh chấp đất đai ở cơ sở và công tác hoà giải, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai…;

  

Đ/c Kim Hồng Thanh-Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp  truyền đạt một số quy định pháp luật về đất đai tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí: Hoàng Bích Huệ - Nguyên Phó trưởng Ban Tôn giáo của Sở Nội vụ truyền đạt các thông tin về tình hình hoạt động, phát triển của các tôn giáo hiện nay trên địa bàn tỉnh; tình hình hoạt động trái pháp luật của một số đạo lạ, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số về cách phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép…..

Đ/c Hoàng Bích Huệ-Nguyên Phó trưởng Ban Tôn giáo của Sở Nội vụ truyền đạt nội dung về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh

 

Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh tham gia Hội nghị

Thông qua đợt tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức mới nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương cũng như công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương.

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách

Các tin đã đưa ngày: