Tuyên truyền pháp luật nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2018

26/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 8370/KH-UBND ngày 31//12/2015 của UBND tỉnh  về việc thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 ( giai đoạn I ); Kế hoạch số 252/KH-BDT ngày 24/8/2018 của Ban Dân tộc. Ngày 25/10/2018 Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với xãTrung Mỹ huyện Bình Xuyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trung Mỹ. Các học viên tham gia gồm: Trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức đoàn thể, thanh niên là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn và người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trung Mỹ.

Đồng chí Trần Phú Phương – Phó Trưởng Ban Dân tộc về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Học viên được nghe đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh ông Nguyễn Chí Dũng - Nguyên Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh truyền tải, trao đổi những nội dung cơ bản về Luật Hôn nhân và Gia đình; các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Những hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống.

Ông Nguyễn Chí Dũng – Nguyên Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh truyền đạt tại Hội nghị.

 

Hội nghị tuyên truyền đã cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học viên, giúp học viên trở về thôn, bản là những cộng tác viên, tuyên truyền viên đắc lực cho chính quyền địa phương; thực hiện tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người thân trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Hồng Soa-Phòng TT&ĐB

Các tin đã đưa ngày: