Ban Dân tộc triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV

25/09/2017

Nhiều năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo cán bộ làm công tác dân tộc các cấp và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong tỉnh, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trước tiên là nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, nhân viên cơ quan trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, nắm và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng cho mỗi cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, cùng cơ quan xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục phát huy tinh thần "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", ngay sau thành công kỳ họp thứ ba quốc hội khóa XIV và triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/HĐ ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết của kỳ họp tới toàn thể công chức, nhân viên cơ quan, và tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới được sửa đổi, bổ sung.

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 12 luật và 12 nghị quyết, cụ thể như sau:

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công được thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

- Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

- Luật cảnh vệ, được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

- Luật trợ giúp pháp lý, được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

- Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

- Luật du lịch, được thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

- Luật thủy lợi, được thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

- Luật chuyển giao công nghệ, được thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

- Luật đường sắt, được thông qua ngày 16/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

- Luật quản lý ngoại thương, được thông qua ngày 12/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

- Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được thông qua ngày 12/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

- Nghị quyết số 45/2017/QH14 của Quốc hội thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016".

- Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội: Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

- Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội: Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết số 40/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Nghị quyết số 39/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

- Nghị quyết số 37/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

- Nghị quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội: Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

- Nghị quyết số 36/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội: Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội: Về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

- Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

- Nghị quyết số 35/2017/QH14 của Quốc hội: Về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Toàn văn các nội dung văn bản luật kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV thông qua được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trên cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu nội dung và kế hoạch thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và chỉ đạo mỗi công chức, nhân viên cơ quan bố trí thời gian, phương pháp phù hợp, chủ động tìm hiểu nội dung văn bản luật vừa được Quốc hội thông qua, và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật./.

                                                         Phạm Thị Thu Hường-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh  Phúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: