Ban Dân tộc tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

26/01/2022

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 20 đến 21 tháng 01 năm 2022 Lãnh đạo Ban Dân tộc đã đi thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Lãnh đạo một số phòng, bộ phận của Ban Dân tộc; Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Tam Đảo, Lãnh đạo Văn phòng UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo UBND các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số 69 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã trao tặng mỗi người có uy tín trên địa bàn tỉnh một phần quà trị giá 500.000 đồng.

Tại những nơi đến thăm, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã ân cần thăm hỏi, động viên người có uy tín và gia đình, đồng thời biểu dương và ghi nhận những đóng góp của người có uy tín vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm qua và mong muốn trong thời gian tới những người có uy tín sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Hoàng Anh – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thăm, tặng quà

ông Diệp Minh Tuấn, người có uy tín thôn Kiên Đình, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch


Thăm, tặng quà ông Sầm Văn Lợi, người có uy tín thôn Đồng Găng, xã Quang Yên, huyện Sông Lô

Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hứa sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong vận động, tuyên truyền nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gương mẫu thực hiện và cùng cộng đồng bà con xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh và các tai, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: