Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

11/06/2021

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tại Quyết định số 861/QĐ-TTg đã phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

 

Lễ hội xuống đồng, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô.

            Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Vĩnh Phúc có 11 xã khu vực I, gồm: xã Đạo Trù, xã Bồ Lý, xã Yên Dương, thị trấn Đại Đình, xã Hồ Sơn, thị trấn Hợp Châu, xã Minh Quang (huyện Tam Đảo); xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên); xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên); xã Quang Yên (huyện Sông Lô); xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch). Đối với xã thuộc khu vực II và khu vực III, tỉnh Vĩnh Phúc không có xã nào.

Cũng tại Quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chia tách, sáp nhập địa giới hành chính, thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính theo quy định hiện hành. Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

Tải Quyết định 681/QĐ-TTg tại đây.

Nguyễn Thế Dương-Phòng Chính sách dân tộc

Các tin đã đưa ngày: