Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2020

25/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 09/3/2020 của Ban Dân tộc về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Ngày 25/12/2020, tại khách sạn Thái Dương-thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Ái - Trưởng Ban Dân tộc; các đồng chí phó trưởng Ban Dân tộc: Nguyễn Quang Trung; Trần Phú Phương; Hoàng Anh; Đại diện một số cơ quan: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, bộ phận của Ban Dân tộc; cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thành phố: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên và 70 đại biểu người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hoàng Minh Ái –Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2020 toàn tỉnh có 70 Người có uy tín thuộc 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 04 người so với năm 2019 do việc sáp nhập một số thôn theo quy định). Trong đó, dân tộc Dao có 01 người, dân tộc Cao Lan có 03 người, dân tộc Sán dìu có 66 người. Tổng số có 03 nữ và 70 nam. Trong năm qua, các chế độ, chính sách cho người có uy tín tiếp tục được các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Người có uy tín được cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; được tập huấn, cập nhật, trang bị kiến thức mới, các kỹ năng tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở,...; được đi tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm thực tế về công tác vận động, tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín, các mô hình làm kinh tế đồi rừng tiêu biểu tại các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng,…

Người có uy tín đóng vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, là nhân tố tích cực, chủ đạo trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia vào các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, cũng như thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương…

Ông Đàm Văn Tiến, đại biểu Người có uy tín thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

Các đại biểu người có uy tín của tỉnh tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, có 22 người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020 được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là sự ghi nhận và biểu dương kịp thời đối với những đóng góp tích cực của người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2020.

Các đại biểu người có uy tín tiêu biểu được tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc năm 2020

Nguyễn Thế Dương-TP Chính sách DT, BDT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: