Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVII

25/12/2020

Sáng 24/12, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hình thức truyền hình trực tuyến điểm cầu của tỉnh với các huyện, thành ủy và các xã, thị trấn.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, trước hết là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy phải làm rõ được những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là phân tích, đánh giá  kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, dự báo những cơ hội, tiềm năng, lợi thế, những mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng đó trong những năm tới. Trong Chương trình hành động phải xác định rõ các nội dung công việc cần làm và thời gian thực hiện cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu tốt các nội dung quán triệt; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung, tư tưởng, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, nhất là những nội dung mới, những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Tích cực nghiên cứu tài liệu, có ý kiến tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động vừa bám sát Nghị quyết vừa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân được phổ biến, tuyên truyền, hiểu biết về Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sau khi Đại hội Đảng toàn quốc được tổ chức.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã trực tiếp quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các đột phá cần tập trung thực hiện nhằm khai thác, khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện thắng lợi các mục, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Khẳng định Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị ngay sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Trong đó, cấp huyện hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trước ngày 30/12/2020; cấp xã hoàn thành trước ngày 15/1/2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp tài liệu học tập, quán triệt; thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động đến các thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. Các cơ quan báo chí của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về Nghị quyết. “Ngay đầu nhiệm kỳ, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí, khát vọng vươn lên; tranh thủ thời cơ thuận lợi, khai thác mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”- Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.  

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt các hoạt động chăm lo Tết cho các hộ chính sách, người có công, người nghèo; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí để mọi người đều có một cái Tết ấm áp, an toàn, tạo khí thế thi đua sổi nổi ngay năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thanh Nga (theo Cổng TTGTĐT tỉnh)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: