Hội nghị tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

18/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, sáng ngày 18/12/2020, Ban Dân tộc (cơ quan thường trực BCĐ Chương trình 135 của tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Ông: Vũ Chí Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; Ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc, Phó ban Thường trực, BCĐ Chương trình 135 của tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc, đại diện một số sở, ngành có liên quan; cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện, Đại diện phòng Dân tộc, huyện Tam Đảo; Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ làm công tác dân tộc, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 03 thôn ĐBKK xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

Ông Vũ Chí Giang- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong những năm qua,  Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phấn khởi, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đạt được kết quả:

- Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh bố trí 6.700 triệu đồng để đầu tư xây dựng 10 công trình, trong đó 04 công trình đường giao thông nông thôn, 01 công trình trường học, 03 công trình nhà văn hóa thôn, 02 công trình thoát nước vệ sinh môi trường nông thôn. Các công trình được đầu tư đã hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giao thông đi lại thuận lợi, trường lớp học ngày một kiên cố hơn, nơi sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khang trang, sạch đẹp, môi trường nông thôn trong lành, góp phần tích cực giúp xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở: Ban Dân tộc đã tham mưu với UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2016-2019 là 180 triệu đồng,  hàng năm Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức các tập huấn nâng cao năng lực cho các hộ dân và cán bộ cơ sở vùng dự án, với tổng số lượt người tham gia là 1.200 lượt người, qua đó nâng cao các kiến thức về kỹ năng quản lý, điều hành cho hàng trăm cán bộ cơ sở và người dân về phát triển sản xuất, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; các mô hình kinh tế; phổ biến và tuyên truyền, giáo dục pháp luật; khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống của cán bộ cơ sở và nhân dân được nâng lên; công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường được cải thiện; các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, triển khai dự án cho các bộ cơ sở.

- Tiểu dự án Hỗ trợ Phát triển sản xuất: Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất ở 3 thôn ĐBKK với tổng số vốn đã bố trí giai đoạn 2016-2019 là 600 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để triển khai thực hiện hỗ trợ 19.950 kg phân bón các loại; 11.980 kg lúa giống, tập huấn kỹ thuật 14 lớp cho hơn 1.000 lượt hộ dân ở các thôn ĐBKK, với tổng số hộ, nhóm hộ được hưởng lợi từ dự án là 1.184 lượt hộ nghèo, cận nghèo; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo điều kiện tích cực cho đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiếp thu và áp dụng các kiến thức KHKT vào sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất được mở rộng, các ngành nghề, dịch vụ, phục vụ sản xuất được chú trọng và phát triển hơn. Việc tổ chức triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung và thực hiện hỗ trợ linh hoạt, như: hỗ trợ giống lúa năng suất cao, phân bón, ..., kết hợp với tập huấn khuyến nông, tổ chức tham quan, học tập các mô hình sản xuất. Qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi tăng, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân có những chuyển biến tích cực, từng bước thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các thôn ĐBKK giảm từ 2-2,5%/năm, người nghèo được tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đến hết năm 2019, 03 thôn ĐBKK của xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đầu năm 2020, UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt 03 thôn ĐBKK của xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, qua đó Vĩnh Phúc trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, đến nay không còn xã, thôn ĐBKK.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Vũ Chí Giang:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực vươn lên của các thôn đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Tam Đảo tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, các hợp tác xã, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, khuyến khích bà con mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi sang làm du lịch để vươn lên làm giàu. Qua đó, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu của tỉnh là đến năm 2025 không còn hộ nghèo.

Tại Hội nghị này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Vũ Chí Giang- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020

Nguyễn Việt Cường-Ban Dân tộc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: