Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

21/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 09/3/2020 của Ban Dân tộc về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020. Ngày 20 tháng 11/2020, tại Khách san Trung Du-thành phố Vĩnh Yên, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Dự Hội nghị có ông Trần Phú Phương-Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Bà Phan Thị Ngọc Bích-Trưởng phòng Tuyên truyền, Phổ biến pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, bộ phận của Ban Dân tộc; cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thành phố: Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên và 70 đại biểu là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Phú Phương – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Thị Bích Ngọc- Trưởng phòng Tuyên truyền, Phổ biến pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt, phổ biến, trao đổi các nội dung về một số quy định của Luật hoà giải, kỹ năng hoà giải ở cơ sở và công tác vận động, tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước hiện nay…  

 

 

Bà Phan Thị Ngọc Bích – Trưởng phòng Tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

 

   Đại biểu người có uy tín của tỉnh tham dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật, trang bị một số kiến thức mới, giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương cũng như công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Thế Dương-TP Phòng Chính sách

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: