Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2019 (17/12/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BDT ngày 4/03/2019 của Ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Ngày 13/12/2019, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (25/11/2019)

Ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 (Sau đây gọi tắt là Đề án) với số phiếu rất cao (432/434 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành). Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đối với đồng bào DTTS&MN.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới (19/11/2019)

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/11/2019)

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó quy định cụ thể đối tượng áp dụng, trách nhiệm của người có uy tín; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín đối với các sở, ngành và UBND cấp huyện, thành phố

Đề án tổng thể phát triển kinh tế –xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học (05/09/2019)

Đa số các ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học của Ủy ban Dân tộc trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế –xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Đề án) tại cuộc họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Đề án do Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức ngày 04/9/2019 tại Hà Nội.

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 (15/08/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BDT ngày 4/03/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Tháng 8/2019, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ thống nhất với các nội dung chủ yếu của Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi (13/08/2019)

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019, tổ chức vào ngày 01/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019.

Đoàn đại biểu, giáo viên, học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thăm quan và học tập tại Thủ đô Hà Nội (27/07/2019)

Nhằm động viên, khích lệ các thầy, cô giáo và các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là các học sinh xuất sắc tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Dân tộc đã phối với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn đại biểu gồm 04 giáo viên và 36 em học sinh DTTS xuất sắc tiêu biểu năm học 2018-2019 thuộc 04 trường Dân tộc nội trú trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc đi thăm quan và học tập tại Thủ Đô Hà Nội

Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019 (19/07/2019)

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND xã Đạo Trù, Khai mạc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Minh Ái-Trưởng Ban Dân tộc; Bà Quản Thị Hồng-Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù;

Ban Dân tộc tổ chức điểm bán hàng Việt Nam lưu động tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019 (18/07/2019)

Trong các ngày từ ngày 16/7 đến ngày 18/7/2019 tại khu vực xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thương mại Miền Bắc tổ chức điểm bán hàng Việt Nam lưu động để tuyên truyền, quảng bá, nâng cao ý thức người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong việc tăng cường, lựa chọn và sử dụng hàng hóa có nguồn gốc, xuất sứ do Việt nam sản xuất.
Các tin đã đưa ngày: