05/TB-BDT (01/04/2020)

Phân công trực công vụ, phòng chống Dịch Covid-19

Trang tin trên mạng Internet về dịch Covid-19 tại địa chỉ: covid.vinhphuc.vn hoặc covid.vinhphuc.gov.vn (01/04/2020)

Trang tin trên mạng Internet về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ ngày 01/4/2020 tại địa chỉ: covid.vinhphuc.vn hoặc covid.vinhphuc.gov.vn

Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện “Năm không”, “Ba cần” trong phòng, chống dịch Covid- 19 (23/03/2020)

1. “Năm không” gồm: Một là: Không hoang mang dao động trước diễn biến dịch bệnh; không chủ quan, coi thường dịch bệnh. Hai là: Không đầu cơ tích trữ hàng hóa, lương thực thực phẩm, thiết bị y tế để trục lợi. Ba là: Không che giấu khi có biểu hiện nhiễm dịch hoặc người khác bị nhiễm, nghi nhiễm dịch.

Chỉ thị số 39-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển KTXH (11/03/2020)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển KTXH

VĨNH PHÚC QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI, NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH DO VIRUS COVID-19 NGÂY RA (14/02/2020)

VĨNH PHÚC QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI, NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH DO VIRUS COVID-19 NGÂY RA

CẨM NANG HỎI ĐÁP THÔNG TIN VỀ BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA (Covid-19) (14/02/2020)

CẨM NANG HỎI ĐÁP THÔNG TIN VỀ BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA (Covid-19)

Về việc tuyên truyền "Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng ĐB DTTS&MN và Khung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DDB DTTS (01/10/2019)

Về việc tuyên truyền "Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng ĐB DTTS&MN và Khung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DDB DTTS

15/TB-BDT Thông báo Kết luận của Trưởng Ban tại Hội nghị giao ban ngày 02/8/2019 (06/08/2019)

Kết luận của Trưởng Ban tại Hội nghị giao ban ngày 02/8/2019

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Dân tộc (21/06/2019)

Thông báo Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Dân tộc

Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (12/06/2019)

Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: