Lịch làm việc của Ban Dân Tộc

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2019
(Từ ngày: 20/05/2019 - Đến ngày: 26/05/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 20/05/2019
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộc- Các đ/c lãnh đạo Ban- Các phòng, bộ phận
Thứ ba 21/05/2019
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộc- Các đ/c lãnh đạo Ban- Các phòng, bộ phận
10h - 11hGặp mặt chia tay đ/c Lê Thị Luyện – Phó TB nghỉ hưu theo chế độPhòng họp Tầng 2-Ban Dân tộc- Đ/c Hoàng Minh Ái-Trưởng ban- Các phòng, bộ phận
Thứ tư 22/05/2019
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộc- Các đ/c lãnh đạo Ban- Các phòng, bộ phận
07h30 - 17hHọp UBND tỉnh, phiên họp tháng 5/2019Phòng họp số 1 – Trụ sở HĐND & UBND tỉnhĐ/c Hoàng Minh Ái - Trưởng ban
Thứ năm 23/05/2019
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộc- Các đ/c lãnh đạo Ban- Các phòng, bộ phận
Thứ sáu 24/05/2019
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộc- Các đ/c lãnh đạo Ban- Các phòng, bộ phận
Thứ bảy 25/05/2019
Chủ nhật 26/05/2019