Lịch làm việc của Ban Dân Tộc

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2021
(Từ ngày: 18/01/2021 - Đến ngày: 24/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/01/2021
07h30 - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
14h - 16h30Họp tổ công tác triển khai thực hiện NQ88Ban Dân tộcĐ/c Hoàng Anh – Phó Trưởng banCác thành viên tổ công tác
Thứ ba 19/01/2021
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
Thứ tư 20/01/2021
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
08h - 12hLàm việc và phục vụ công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021Phòng họp số 1 trụ sở HĐND-UBND tỉnhĐ/c Trần Phú Phương - Phó trưởng Ban
13h30 - 16h30Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 01/2021Phòng họp số 1 trụ sở HĐND-UBND tỉnhĐ/c Hoàng Anh - Phó trưởng Ban
Thứ năm 21/01/2021
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
Thứ sáu 22/01/2021
07h - 16h30Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
08h - 12hHội nghị công nhân viên chức cơ quanBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
14h - 16h30Tổng kết 05 năm công tác xã hội hoá trong công tác an sinh xã hộiPhòng họp số 1 trụ sở HĐND-UBND tỉnhĐ/c Trần Phú Phương - Phó trưởng Ban
Thứ bảy 23/01/2021
Chủ nhật 24/01/2021