Lịch làm việc của Ban Dân Tộc

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2022
(Từ ngày: 23/05/2022 - Đến ngày: 29/05/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 23/05/2022
Thứ ba 24/05/2022
Thứ tư 25/05/2022
Thứ năm 26/05/2022
Thứ sáu 27/05/2022
Thứ bảy 28/05/2022
Chủ nhật 29/05/2022