Lịch làm việc của Ban Dân Tộc

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2021
(Từ ngày: 18/10/2021 - Đến ngày: 24/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/10/2021
07h30 - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
14h - 17hLàm việc với UBND các xã, thị trấn về Đề án phát triển KTXH vùng đồng bào DTTSBan Dân tộcĐ/c Trần Phú Phương-Phó Trưởng banLãnh đạo Ban, các phòng, bộ phận
Thứ ba 19/10/2021
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
Thứ tư 20/10/2021
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
08h - 16h30Tiếp công dânBan Dân tộcĐ/c Nguyễn Quang Trung - P. Trưởng banThanh tra
Thứ năm 21/10/2021
07h - 17hChỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
08h - 16hLuyện tập Diễn tập Khu vực phòng thủBan Dân tộcĐ/c Trần Phú Phương-Phó Trưởng banKhung diễn tập
Thứ sáu 22/10/2021
07h - 16h30Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên mônBan Dân tộcLãnh đạo BanCác phòng, bộ phận
08h - 16h30Hội nghị tập huấn trực tuyến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIIHội trường tầng 4, Sở Tư phápĐ/c Trần Phú Phương-Phó Trưởng banĐ/c Dương, Soa
Thứ bảy 23/10/2021
Chủ nhật 24/10/2021